LU Arhīvs sniedz šādus pakalpojumus:

  1. arhīva izziņu sagatavošana par studiju un darba periodu;
  2. akadēmisko izziņu sagatavošana par nokārtotiem studiju kursiem latviešu un angļu valodā;
  3. personas lietā esošo dokumentu apstiprinātu kopiju sagatavošana;
  4. LU izsniegto dokumentu (diplomu, izziņu) apstiprinātu tulkojumu sagatavošana angļu valodā:
  5. apstiprinātu izdruku sagatavošana no studentu reģistra dokumentiem.

LU Arhīva sniegtie pakalpojumi ir maksas pakalpojumi (cenrādis).