Latvijas Universitātes juridiskā adrese un rekvizīti:

Latvijas Universitāte 
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Uzņēmumu reģ. nr. 90000076669
IZM Izglītības iestāžu reģistra reģ. nr. 3341000218
PVN reģ. nr. LV 90000076669

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

Maksājuma mērķī norādīt "Par LU Arhīva pakalpojumiem".