LU Arhīvs

Latvijas Universitātes Arhīvs ir LU Juridiskā departamenta struktūrvienība, kas nodarbojas ar LU darbībā izveidojušos informatīvi vērtīgo dokumentu uzkrāšanu, izmantošanu un saglabāšanu. LU informatīvi vērtīgie dokumenti (pastāvīgi un ilgstoši glabājamie dokumenti, to skaitā personālsastāva dokumenti) veido Latvijas Nacionālā arhīva fondu.